Αναπνευστικές Παθήσεις

Οι αναπνευστικές παθήσεις αναφέρονται σε προβλήματα που σχετίζονται με το ανώτερο (μύτη, ρινοφάρυγγας, λάρυγγας) και κατώτερο (τραχεία, βρόγχοι, πνεύμονες) αναπνευστικό σύστημα. Κοινά παραδείγματα ανώτερου αναπνευστικού αποτελούν η ιγμορίτιδα, η λαρυγγίτιδα, το κοινό κρυολόγημα, ενώ για το κατώτερο αναπνευστικό το άσθμα, οι βρογχιεκτασίες, το εμφύσημα, η πνευμονία κ.ά..

Προσέγγιση

Ο ρόλος του ειδικού στην προκειμένη περίπτωση είναι συμπληρωματικός και ο ασθενής χρήζει ιδιαίτερης προσοχής αν πρόκειται για οξύ αναπνευστικό επεισόδιο. Πρέπει να γίνει εκτίμηση πρώτα από ειδικό πνευμονολόγο και να μην υπάρχει ανάγκη από νοσοκομειακή περίθαλψη. Η λήψη του ιστορικού και η σωματική αξιολόγηση (π.χ. ακροαστικά, κινητικότητα θώρακα κτλ.) κρίνονται απαραίτητα προτού ο ειδικός προχωρήσει στην εκτέλεση οποιωνδήποτε χειρισμών στο σώμα του θεραπευόμενου. Οι χειρισμοί έχουν σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα της κίνησης του θώρακα, του θωρακικού διαφράγματος, της αυχενικής και της θωρακικής σπονδυλικής μοίρας όπου δηλαδή εγκλείονται τα αναπνευστικά όργανα. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις συστήνονται η λήψη βιταμινών ή/και βοτάνων, καθώς και εξειδικευμένες ασκήσεις.