Δερματικές Παθήσεις

Η δερματίτιδα εξ’ επαφής, το έκζεμα, ο λειχήνας, η δερματοφυτία, η κνίδωση, η ακμή κ.ά. είναι κοινές δερματικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από βλάβες στην επιφάνεια του δέρματος, με ερυθρότητα, με λεπίδωση, με εξίδρωμα κτλ. Παρόλο που οι βλάβες αυτές διαφέρουν μεταξύ τους, ολοένα και περισσότερο υποστηρίζεται ότι σχετίζονται με κακές διατροφικές συνήθειες και πεσμένη ψυχολογική διάθεση, πέραν από οργανικά ή μολυσματικά αίτια.

Προσέγγιση

Ο ρόλος του ειδικού στην προκειμένη περίπτωση είναι συμπληρωματικός και σε ελάχιστες περιπτώσεις εναλλακτικός. Ο ασθενής χρήζει ιδιαίτερης ιατρικής προσοχής αν πρόκειται για μολυσματική νόσο ή καρκίνο του δέρματος, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να εκτιμηθεί πρώτα από ειδικό δερματολόγο. Αφού διευκρινιστεί ακριβώς η δερματική βλάβη και εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη από νοσοκομειακή περίθαλψη, μπορεί να ακολουθήσει τη συμπληρωματική/εναλλακτική οδό. Η λήψη του ιστορικού, η οργανική και η σωματική αξιολόγηση (με αιματολογικές εξετάσεις και με ψηλάφηση αντίστοιχα) κρίνονται απαραίτητα προτού ο ειδικός προχωρήσει στην εκτέλεση οποιωνδήποτε θεραπευτικών μεθόδων. Οι τελευταίες αποτελούνται κυρίως από κλινική διατροφή και βοτανοθεραπεία, καθώς και από ασκήσεις μείωσης του στρες, αν κρίνεται απαραίτητο.