Προβλήματα Κυκλοφορικού

Τα προβλήματα του κυκλοφορικού ξεκινούν όταν η ροή του αίματος ελαττώνεται λόγω βλάβης ή θρόμβωσης των αρτηριών και των φλεβών. Κοινές ενδείξεις αρτηριακής βλάβης στα άκρα αποτελούν ο πόνος στη βάδιση ή στο ξάπλωμα, το μούδιασμα ή η αίσθηση κρύου, τα εύθραυστα νύχια καθώς και οι μη ιάσιμες γρατζουνιές ή φουσκάλες. Από την άλλη κοινές βλάβες στις φλέβες όπως η φλεβική ανεπάρκεια και οι κιρσοί μπορεί να μην επιφέρουν σημαντικά συμπτώματα πέραν από μία ενόχληση, σε αντίθεση με την «εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση» που χαρακτηρίζεται από πόνο και πρήξιμο στο σημείο της βλάβης, π.χ. γάμπα. Οι θρόμβοι* εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την καρδιά και τους πνεύμονες.

Προσέγγιση

Ο ρόλος του ειδικού στην προκειμένη περίπτωση είναι συμπληρωματικός. Ο ασθενής χρήζει ιδιαίτερης ιατρικής προσοχής αν πρόκειται π.χ. για θρόμβωση ή στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να εκτιμηθεί πρώτα από ειδικό αγγειολόγο ή/και καρδιολόγο. Αφού διευκρινιστεί ακριβώς η βλάβη και εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη από νοσοκομειακή περίθαλψη, μπορεί να ακολουθήσει τη συμπληρωματική αγωγή. Το ιστορικό και η αξιολόγηση (π.χ. ακροαστικά, αρτηριακοί παλμοί, αιματολογικές εξετάσεις κτλ.) κρίνονται απαραίτητα προτού ο ειδικός προχωρήσει στην εκτέλεση οποιωνδήποτε θεραπευτικών μεθόδων. Οι τελευταίες αποτελούνται κυρίως από κλινική διατροφή και βοτανοθεραπεία, καθώς και από δια χειρός τεχνικές ή/και ασκήσεις βελτίωσης του κυκλοφορικού.

* αρτηριακοί και φλεβικοί