Τραυματισμοί

Οι τραυματισμοί ορίζονται ως οι πληγές ή οι καταστάσεις σοκ του σώματος που προκαλούνται από ακαριαία σωματική βλάβη, όπως από βία ή ένα ατύχημα. Κατηγοριοποιούνται σε κλειστούς και ανοιχτούς, ενώ δεν είναι λίγοι οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τους όπως αθλητικοί τραυματισμοί, τραυματισμός «δίκην μαστιγίου», τραυματισμός κατάχρησης κ.ο.κ.

Προσέγγιση

Παρότι πολλές φορές οι τραυματισμοί αποκαθίστανται με χειρουργικές μεθόδους π.χ. αιμορραγική σπλήνα ή κάταγμα, είναι αρκετές εκείνες οι περιπτώσεις που χρήζουν μία πιο συντηρητική αποκατάσταση. Έτσι ο ειδικός αφού εκτιμήσει και προσδιορίσει το μέγεθος του τραυματισμού με τη λήψη ιστορικού και την εφαρμογή κλινικών τεστ (π.χ. ορθοπεδικά, νευρολογικά κτλ.), και πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει, θα διαφύγει σε μία πληθώρα θεραπευτικών μεθόδων ανάλογα το πρόβλημα και τη φυσιολογία του ασθενή όπως τη δια χειρός θεραπεία, τις ασκήσεις (γυμναστική αποκατάσταση), το βελονισμό και την υδροθεραπεία, καθώς και τις διατροφικές συμβουλές και τα συμπληρώματα για την καταπολέμηση της φλεγμονής που συνήθως συνοδεύει ένα τραυματισμό.

Σημείωση: Στην οξεία φάση τραυματισμού αποφεύγεται οποιοσδήποτε χειρισμός στο παραπονούμενο τμήμα του σώματος παρά μόνο στις γύρω περιοχές, ενώ στην υποψία οστικού κατάγματος ή μετάστασης γίνεται άμεσα παραπομπή.