Συμβουλές Στάσης Σώματος

Η συμβουλευτική για σωστή στάση σώματος είναι η πιο ουσιαστική προσέγγιση στη θεραπεία των μυοσκελετικών προβλημάτων με άμεσα αποτελέσματα που διαρκούν όμως στο χρόνο. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασκήσεων που συστήνεται για τις ανάγκες του κάθε ατόμου, με σκοπό την επαναφορά και τη βελτίωση της λειτουργίας των κινητικών προτύπων. Έτσι, λοιπόν, κάθε κίνηση-άσκηση που δίδεται είναι σχολαστικά μελετημένη, συγκεκριμένη και εξατομικευμένη στο πρόβλημα του κάθε ενδιαφερόμενου.

Παράγοντες όπως η εκτέλεση, η δοσολογία και η συχνότητα μίας άσκησης είναι θεμελιώδεις για την σύσταση ενός κατάλληλου προγράμματος , εφόσον η απόκλιση σε έναν από τους παραπάνω παράγοντες μπορεί πολύ εύκολα να χειροτερεύσει το πρόβλημα, όπως συμβαίνει και με ένα φάρμακο π.χ. ακατάλληλη δόση, συχνότητα κτλ. Οι ασκήσεις που συστήνονται προέρχονται από τις πλέον κορυφαίες και επιστημονικά αναγνωρισμένες μορφές εκγύμνασης όπως:

  • Λειτουργική προπόνηση (functional training)
  • Pilates
  • Yoga
  • Προπόνηση ενδυνάμωσης (Power training)

Η διεξαγωγή του προγράμματος που θα σας συστηθεί από τον ειδικό μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας σύμφωνα με το διαθέσιμο χρόνο σας, και να το εκτελείτε στο χώρο μας κάτω από τη καθοδήγηση μας ή στο χώρο σας (κατ΄οίκον ή στο γυμναστήριο σας) εφόσον έχει προηγηθεί επίβλεψη σωστής εκτέλεσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ηλικίας, τρόπου ζωής κτλ.